Nieruchomości Warszawa, w cieniu PKiN

Nieruchomości Warszawa czyli kupno mieszkania w cieniu Pałacu Kultury i Nauki. Jak kupić mieszkanie czy dom. Czego unikać, czym się kierować przy zakupie nieruchomości.

Saturday, October 07, 2006

Utworzenie drogi koniecznej

Ustanowienie drogi koniecznej może nastąpić w drodze umowy między właścicielami nieruchomości. Forma aktu notarialnego wymagana jest tylko co do oświadczenia właściciela nieruchomości, który prawo drogi koniecznej ustanawia. Wpis do księgi wieczystej ma wyłącznie charakter deklaratoryjny. Nieruchomości Warszawa Jak już wcześniej wspomniałem, brak takiego wpisu nie jest chroniony rękojmią ksiąg wieczystych. Dla uniknięcia ewentualnych sporów wskazane jest jednak zamieszczanie odpowiedniego wpisu.

Ustanowienie drogi koniecznej może nastąpić także w wyniku decyzji administracyjnej, zwykle związanej z wywłaszczeniem. Najczęściej jednak ustanowienie drogi koniecznej następuje decyzją sądu. 

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzieć można jedynie prawo własności, w tym udział w nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego oraz niektóre służebności gruntowe. Zasiedzieć można nieruchomości gruntowe, budynkowe oraz lokalowe. W przypadku nieruchomości gruntowych możliwe jest zasiedzenie wydzielonych fizycznie ich części, czyli np. jednej lub kilku działek ewidencyjnych.

Wymogiem zasiedzenia jest samoistne i nieprzerwane posiadanie nieruchomości. Posiadanie określane jest jako szczególny stan faktyczny polegający na rzeczywistym władztwie nad rzeczą, odpowiadającym w swym zakresie władztwu wynikającemu z określonego prawa. Nieruchomości Warszawa. Rzeczywiste władztwo nad rzeczą oznacza, że posiadacz ma faktyczną, realną możliwość władania rzeczą. Od posiadania należy odróżnić dzierżenie, czyli władanie rzeczą dla innej osoby, oraz władztwo prekaryjne czyli korzystanie z rzeczy udostępnionej grzecznościowo. 

Droga konieczna

Zgodnie z art. 145 § 1 Kodeksu cywilnego jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej, czyli służebności drogi koniecznej.

Obecnie niezbyt często spotyka się nieruchomości nie posiadających połączenia z drogą publiczną. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wprowadziła zakaz dzielenia nieruchomości bez zapewnienia nowo utworzonym nieruchomościom dostępu do drogi publicznej. Dziś przepisy o drodze koniecznej stosowane są głównie podczas działu nieruchomości na drodze sądowej. Nieruchomości Warszawa. Drogę konieczną zalicza się do służebności gruntowych.